Omlet blog

Wat zijn de nieuwe vogelgriep-maatregelen voor kippenhouders, en welke vogels verspreiden de ziekte?

Vogelgriep, ook vogelpest of aviaire influenza genoemd, is helaas weer actueel. Maatregelen om verspreiding te beperken gelden ook voor hobby kippenhouders, zowel in Nederland als België (en andere landen). U stelt zich in deze situatie misschien de vraag of wilde vogels een groot risico vormen.

Wilde vogels zijn niet de voornaamste verspreiders van de ziekte, hoewel ze het virus wel bij zich kunnen dragen. De vogelgriep verspreidt zich voornamelijk door commerciële activiteiten die verband houden met de pluimveehouderij, overal ter wereld. Als u slechts een paar kippen houdt, dan kan het risico grotendeels worden beperkt door het nemen van een aantal eenvoudige hygiëne- en beschermingsmaatregelen. 

Aviaire influenza (vogelgriep)

Zoals de naam doet vermoeden, is het aviaire griepvirus een vorm van influenza. Het virus beperkt zich niet tot kippen en pluimvee. Elke vogel, wild of niet, kan besmet raken. De dreiging van de ziekte in Nederland en België is momenteel hoog.

Vogelgriep– goed nieuws en slecht nieuws

Elke (wilde) vogelsoort kan besmet raken met het virus. Onder wilde vogels zijn watervogels zoals ganzen, zwanen en eenden waarschijnlijk de voornaamste dragers van de ziekte, al hebben ze niet altijd symptomen. Als kippen in aanraking komen met het aviaire griepvirus hebben ze een grote kans om besmet te raken. 

Maar laten we eerst naar het goede nieuws kijken. Ziektes bij wilde vogels, zoals het aviaire griepvirus, vormen een zeer laag risico voor de gezondheid van mensen. In 99,9% van de gevallen hebben mensen die besmet raakten met de zeer virulente vorm van het aviaire griepvirus, het opgelopen na contact met intensieve pluimveehouderij. De ziekte wordt daarnaast niet snel overgedragen van mens op mens. 

Ook kippen die in een ren worden gehouden en waarvoor een aantal voor de hand liggende maatregelen zijn genomen, hebben een kleine kans om de ziekte op te lopen. Tenzij u in een gebied woont waar een grote uitbraak is van het aviaire griepvirus, is de kans klein dat uw kippen in aanraking komen met vogels die grager zijn van de ziekte. 

Nu het minder goede nieuws… Ook als slechts één op de duizend wilde vogel drager is van het aviaire griepvirus, dan is dit er nog altijd een teveel. Dit betekent dat ook hobbykippen die in de achtertuin worden gehouden risico lopen om besmet te raken. Daarom is zowel in Nederland als België sinds enkele maanden de ophokplicht van kracht. 

Wat zijn de nieuwe regels voor kippenhouders omtrent de vogelgriep?

In Nederland en België zijn eigenaren van risicovogels verplicht om hun dieren af te schermen. Dit om te voorkomen dat ze in contact komen met wilde vogels. Daarnaast geldt er een verbod op tentoonstellingen en wedstrijden van risicovogels (hoenderachtigen, watervogels en loopvogels).

Vogelgriep bij wilde vogels

De kans dat een mens vogelgriep oploopt via wilde vogels in de achtertuin, is zo goed als nul. Toch betekent dit niet dat standaard voorzorgsmaatregelen niet genomen hoeven te worden, zeker niet als u kippen in uw tuin houdt. Het schoon houden van voerstations in de tuin is belangrijk, om vuilophoping en schimmels te voorkomen. Dit kan namelijk een negatieve invloed hebben op de gezondheid van vogels en hun immuunsysteem verzwakken. Was altijd uw handen nadat u het voerstation heeft bijgevuld of schoongemaakt, of elke andere situatie waarbij u in aanraking komt met vogelpoep (bijvoorbeeld tijdens het voeren van de eenden in het park).

Raak zieke of dode vogels nooit aan. Wanneer u een op natuurlijke wijze gestorven wilde vogel vindt, hoeft dit doorgaans niet te worden gemeld. Vindt u echter meerdere dode wilde vogels, of heeft u het vermoeden dat vogels zijn overleden aan de vogelgriep, dan kunt u dit melden (Nederland ‘Landelijk Meldpunt Dierziekten’, tel: 045-546 31 88, Vlaanderen ‘influenzalijn’, tel: 0800-99777).

Hoe weet ik of mijn kippen vogelgriep hebben?

Kippen die besmet zijn met het aviaire griepvirus hebben allerlei symptomen Ze kunnen minder actief zijn dan anders, hebben geen eetlust en zijn nerveus. De eierproductie zal afnemen en kammen en lellen zien er gezwollen uit en hebben blauwe verkleuringen. Andere symptomen bij pluimvee zijn hoesten, niezen en diaree. Veel symptomen van het aviaire griepvirus kunnen echter ook verband houden met andere ziektes, waardoor een dierenarts de diagnose zal moeten stellen.

Na besmetting kan het 14 dagen duren voordat de hele toom ziek is. Soms hebben besmette vogels geen symptomen, maar kunnen het virus wel overdragen aan andere vogels. Andere worden ziek waarna ze snel sterven.

Hoe kan vogelgriep bij kippen worden behandeld?

U kunt de kans op besmetting van uw pluimvee beperken door de overheidsmaatregelen hieromtrent op te volgen. U vindt hierover informatie op de overheidswebsites van Nederland en Vlaanderen.

De enige manier om besmetting van een kippentoom in een risicogebied te voorkomen, is door middel van inenting. Als uw kippen besmet raken met het virus zult u de vogels moeten laten inslapen.

De belangrijkste boodschap

  • De nieuwe regel voor het afschermen van kippen gelden voor iedereen
  • Het voeren van wilde tuinvogels is nog steeds veilig
  • Eenvoudige voorzorgsmaatregelen en een goede schoonmaakroutine beperken de kans op besmetting

This entry was posted in Kippen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *