Omlet blog

Hoe konijnen onderling bepalen wie de baas is

Zoals alle sociale dieren, hebben ook konijnen een rangorde. Konijnen die samen zijn opgegroeid bepalen dit onderling, zonder dat het u zelfs maar opvalt. Maar als u konijnen kennis met elkaar laat maken, zullen ze onderling moeten uitmaken wie dominant zal zijn in hun relatie.

Meestal bepalen konijnen deze hiërarchie niet door te vechten. In plaats daarvan vertonen ze gedrag dat gezien kan worden als de konijnen-variant van stoerdoenerij. Ze zullen elkaar achtervolgen, wassen en voor elkaar buigen. Soms vertonen ze ook rijgedrag (een teken van dominantie bij veel zoogdieren).


Waarom wassen konijnen elkaar?

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof een verzorgingssessie een vriendschappelijke daad is. Maar eigenlijk is het een teken van onderdanigheid. Konijnen die de vacht van een ander konijn verzorgen, laten zo het dominante konijn weten dat ze hun plaats lager in de sociale hiërarchie accepteren. Wederzijdse verzorging komt soms voor. Maar als een konijn de oren, ogen en het voorhoofd van een ander konijn likt en verzorgt, betekent dit dat ze de plaats van het dominante konijn bovenaan de rangorde erkennen.

Een dominant konijn zal om verzorging vragen door een ander konijn te benaderen en zijn kop te laten zakken. Dit ziet er misschien onderdanig uit, maar het is precies het tegenovergestelde. Het konijn zegt op deze manier: “Hier is mijn hoofd – verzorg het!”

Waarom buigen konijnen naar elkaar?

Een konijn dat een buigende beweging maakt naar een ander konijn, vraagt om verzorgd te worden. Het dominante konijn zal een ander konijn frontaal benaderen. De neuzen raken elkaar en de oren staan omhoog. Het dominante konijn zal soms tegen de kin van het andere konijn duwen om aan te zetten tot verzorging.

Bij een nieuwe konijnenrelatie, voordat de rangorde is bepaald, kan het konijn waarvoor wordt gebogen de hint niet begrijpen waarna het zal terugbuigen. Het naar elkaar buigen kan een tijdje doorgaan, en het kan zelfs leiden tot een korte worsteling. Een konijn dat verzorgd wil worden, heeft de neiging hierop aan te dringen!

Waarom gaan konijnen plat op de grond liggen?

Soms gaan konijnen plat op de grond liggen, met hun oren laag. Dit laatste maakt het anders dan buigen, omdat de platte oren duiden op onderdanigheid. Konijnen zullen dit soms doen als ze zich bedreigd voelen door een ander konijn. Deze beweging zorgt er ook voor dat een confrontatie tot een einde komt.

Soms zal een dominant konijn een konijn dat plat gaat liggen benaderen en het voorhoofd likken. Dit is een erkenning van het onderdanige gebaar en het betekent dat het andere konijn zich kan ontspannen.

 

Foto’s door Guillermo Casales op Unsplash

Waarom achtervolgen konijnen elkaar?

Achtervolgen kan twee betekenissen hebben. Het kan seksueel gedrag zijn, waarbij een rammelaar een voedster achtervolgt, maar het kan ook een teken van dominantie zijn.

Konijnen die elkaar voor het eerst ontmoeten, zullen elkaar vaak achtervolgen. Wanneer de hiërarchie is bepaald, zal dit minder frequent voorkomen. Een ongecastreerde rammelaar zal echter vaak uit gewoonte achtervolgen om andere konijnen te laten weten dat hij of zij de baas is. En soms is een konijn gewoon een pestkop, die het leuk vindt om andere konijnen te achtervolgen. Tenzij een bepaald konijn herhaaldelijk het doelwit is en gestrest of gewond raakt door de achtervolgingen, is het iets dat hoort bij de konijnenrangorde.

Soms zal de achtervolging in een cirkelende beweging plaatsvinden, waarbij het dominante konijn letterlijk rond het onderdanige konijn rent. Dit eindigt vaak vaak in rijgedrag.

Waarom berijden konijnen elkaar?

Dominantie is niet gerelateerd aan geslacht.  Een voedster kan een rammelaar bestijgen en vice versa. Het is een beetje zoals worstelen, waarbij de persoon die zijn tegenstander op de grond heeft gewerkt, de wedstrijd heeft gewonnen. Het konijn dat wordt bestegen zal zich niet altijd na de eerste keer gewonnen geven. De rollen kunnen nog een aantal keer wisselen voordat de rangorde tussen de twee konijntjes definitief is bepaald.

Wanneer dit uiteindelijk is gebeurd, zal het rijgedrag meestal stoppen. Toch zijn er soms rammelaars die stug vasthouden aan hun rijgedrag. Zolang het onderdanige konijn dit accepteert als onderdeel van de sociale orde, zal dit niet tot verdere agressie leiden. Soms zal het dominante konijn het andere konijn berijden, gewoon om hem of haar eraan te herinneren wie de baas is.

Raakt het onderdanige konijn van streek en probeert het te ontsnappen, dan moeten de dieren mogelijk een tijdje van elkaar worden gescheiden. Anders is het het beste om ze hun gang te laten gaan, en te accepteren dat dit deel uitmaakt van konijnengedrag.

Konijnen laten kennismaken

Laat konijnen, indien mogelijk, op neutraal terrein kennismaken. Door een nieuwkomer gewoon bij andere konijnen in de ren te zetten, zal het dier meestal worden gepest. Dit kan het nieuwe konijn zelfs verwonden.

Wat kan helpen is het dominante konijn mee te nemen wanneer u een nieuw konijn uitkiest. Zo kunt u zien hoe dit konijn reageert op het nieuwe konijn. Als het heel goed gaat, kunnen de twee zelfs in hetzelfde reismandje naar huis worden gebracht. Dit zal ook bijdragen aan het hechtingsproces. Beide konijnen zullen tijdens de reis immers nerveus zijn.

Laat de konijnen na thuiskomst samen op neutraal terrein tot rust komen. Als alles goed gaat, kunnen ze later op de dag naar de ren worden verplaatst. Zet twee voerbakken in de ren. Dit is het ideale scenario. Vaak zal het proces waarin de twee konijnen aan elkaar wennen langer duren. Zet daarom een extra ren voor het nieuwe konijn klaar, waar de andere konijnen het dier kunnen zien en ruiken.

Zet de konijnen elke dag een paar uur samen op neutraal terrein, totdat ze helemaal aan elkaar gewend zijn. Dit kan leiden tot veelvuldig rijgedrag, achtervolgingen en wassessies. Maar de rangorde zal uiteindelijk worden bepaald!

This entry was posted in Konijnen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *