Limited availability due to high demand. Please see our Stock Availability page for more information.

Omlet blog

Lichaamstaal van katten begrijpen

Het nauwst verwant aan gedomesticeerde katten zijn solitair levende wilde katten voor wie het niet nodig was, en vaak zelfs ongewenst, om signalen uit te zenden over hoe ze zich voelden. Door zwakte te tonen waren deze dieren een makkelijk doelwit voor roofdieren en andere katten. Dit is nog steeds aanwezig bij katten die met mensen leven. Vaak zullen ze verbergen wat ze voelen.

Maar katten communiceren natuurlijk wel. Met andere katten, en met ons. Ze gebruiken geur en geluiden en ook uit hun lichaamstaal valt veel op te maken.

Als u de lichaamstaal van uw kat probeert te analyseren en begrijpen, dan is het van belang de gehele context in acht te nemen en niet slechts naar één ding te kijken. Kijk naar de omgeving en probeer te achterhalen welke factoren uw kat kunnen beïnvloeden. Is er iets aanwezig waardoor uw kat stress kan ervaren, of angst? Dit kan het makkelijker maken om de, niet altijd even duidelijke, signalen van uw kat te begrijpen.

Er zijn vijf dingen om op te letten als u de lichaamstaal van uw kat probeert te lezen: ogen, oren, kop, lichaam en staart.

OGEN

 • Langzaam knipperen – Langzaam knipperen of half gesloten ogen duiden erop dat een kat helemaal ontspannen is en de situatie als niet bedreigend beschouwt. Probeer op dezelfde langzame manier terug te knipperen om het gedrag van uw kat na te doen. Op deze manier kunt u de band met uw kat verder versterken.
 • Grote pupillen – Tenzij het erg donker is in de ruimte, duiden grote pupillen erop dat een kat door iets verrast is, of bang of nerveus is. De ogen van de kat zijn wijd open gesperd en de kat zal niet knipperen.
 • Vernauwde pupillen – Als de pupillen erg klein zijn, dan zal een kat zich waarschijnlijk gespannen voelt, en bestaat er zelfs de kans op agressie.
 • Staren – Als een kat naar iets of iemand staart, dan is dit waarschijnlijk een uitdaging. Als uw kat naar u staart, dan is het beter hem niet te benaderen!

OREN

 • Opstaand en naar voren gespitst – Een tevreden en ontspannen kat zal zijn oren rechtop en naar voren houden. Dit is de standaard positie van de oren en de oren zullen waarschijnlijk iets bewegen als de kat bekende geluiden in de ruimte volgt.
 • Rechtopstaande oren – Dit is een teken dat een kat alert is en klaar is om in actie te komen. Misschien hebben ze iets gehoord en willen ze achterhalen wat het is, maar blijven ze eerst nog even zitten om beter te luisteren.
 • In verschillende richtingen wijzend – Als één oor naar een kant gekanteld is en de andere naar achter staat, dan kan het zijn dat de kat nerveus is en op deze manier de situatie zo goed mogelijk te begrijpen door zoveel mogelijk informatie op te vangen.
 • Oren plat in de nek gelegd – Dit duidt op een kat die geïrriteerd, boos en misschien zelfs agressief kan worden. Het is het beste om de kat nu met rust te laten.

KOP

 • Een ontspannen, tevreden kat zal ontsnappen snorharen hebben die naar buiten wijzen. Veel katten hebben ook een ontspannen gezichtsuitdrukking waarbij het lijkt of ze glimlachen.
 • Een bange of nerveuze kat zal zijn snorharen tegen zijn snuit houden om zo min mogelijk ruimte in te nemen en er niet bedreigend uit te zien. Als een kat heel alert is zal hij zijn snorharen naar voren spitsen.
 • Als de snorharen van een kat omhoog staan en naar buiten of naar voren wijzen, dan duidt dit erop dat de kat boos is. De kat kan zijn tanden laten zien en grommen en blazen.

LICHAAM

 • Een neutrale lichaamshouding bij een kat is een ontspannen houding. Als een kat ligt zal hij zich uitstrekken of zich juist opkrullen. Dit gaat vaak gepaard met spinnen, in dit geval een teken dat de kat tevreden en ontspannen is.
 • Een bange of nerveuze kat zal vaak gewoon wegrennen en zich ergens verstoppen, uit de buurt van datgene waarvoor hij bang is. Als dit niet mogelijk is zal een kat ineengedoken en laag bij de grond zitten terwijl hij zijn kop laag houdt.
 • Een boze kat zal proberen zichzelf zo groot mogelijk te laten lijken. De vacht en staart zijn opgezet, de voorpoten staan recht en de rug is bol.
 • Zoals dat ook voor honden geldt, vraagt een kat er niet per se om om op zijn buikje gekrabbeld te worden als hij op zijn rug gaat liggen. Het is een teken van onderdanigheid, hoewel een kat ook dan misschien liever met rust gelaten wordt.

STAART

 • Recht omhoog – Dit is een teken dat de kat tevreden is en aandacht en gezelschap wil. De staart kan ook ontspannen zijn en beweegt dan meestal niet.
 • Recht naar beneden – Dit duidt erop dat een kat bang of geschrokken is. Een bange kat kan zijn staart ook onder zijn lichaam houden.
 • Zwaaien – Een zwaaiende staart heeft bij een kat een andere betekenis dan bij honden. Als een kat met zijn staart zwaait dan is het dit waarschijnlijk geïrriteerd en wil met rust gelaten worden. Als een kat langzaam met zijn staart beweegt, dan observeren ze de situatie en bedenken wat ze gaan doen. Het kan zijn dat de kat zich niet zeker voelt, probeer hem dan gerust te stellen.
 • Dikke, opgezette staart die recht wordt gehouden – Houd afstand! De kat is boos en probeert er zo eng mogelijk uit te zien voor mogelijke bedreigingen.

This entry was posted in Katten


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *